Misyon & Vizyon

Misyon

Lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim vererek, mevcut mühendislik malzemelerinin özelliklerini tanıma ve yeni mühendislik malzemelerini araştırma, geliştirme bilgi ve becerisine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde değişik endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, yüksek donanımlı, sorumluluk üstlenebilen, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, milli, manevi ve etik değerlere saygılı uluslararası düzeyde metalurji ve malzeme mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitim sunabilen, insani ve toplumsal değerleri, sürekli gelişme anlayışını, bilimin evrensel niteliklerini temel alan ve gerek bilim dünyasında ve gerekse endüstriyel alanda saygın bir konuma sahip olan, ulusal ve uluslararası düzeyde günümüzün ve geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri ve malzemeleri üreten ve hatta malzemeye akıl verebilen ve ürettiği bilimsel ve teknik eserler ile toplumsal ve endüstriyel gelişmeye katkı sağlayacak projeler geliştiren, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş metalurji ve malzeme mühendisleri yetiştirmek ve ilk sıralarda tercih edilebilen seçkin bir bölüm olabilmektir.